Bible ReaderPamuklat a Amanu

Ing Exodo ya ing kadua nang libru ning Matuang Tipan. Ing buri nang sabian ning amanung Exodo paglako. Istoria na niting libru ing pangayalipusta da ring Israelita king Ehipto, at ing paglako ra king bansang ita ampon ing pamaglakbe ra king Bunduk ning Sinai lalam nang pamanimunang Moises.

Atin yang apat a dake iting libru. Mumuna, meging malaya la ding Hebreo o Israelita king panga-ipus; kadua, ing karelang pamaglakbe papunta king Bunduk ning Sinai; katlu, ing pamakikasundu na ning Dios karing memalen na (miyabie la karing Israelita ding kautusan moral, sibil at pang-relihiun ban maging dalan da king pamibiebie ra aldo-aldo); at kapat, ing pangatalakad na ning tolda king pamanyamba king Dios at ding kagamitan na ampon ing panga-ibie da ring tuntunan para karing pari pati na ing pamanyamba king Dios.

Maygit king sabla, milalarawan la keting libru detang depat ning Dios inyang gewa neng malaya ing balen Israel at inyang gewa neng metung a bansa.

Ing pekamaulagang tau keting libru ya i Moises, ing lalaking pinili ning Dios ban panimunan na la ding Israelita king pangalako ra king panga-ipus king Ehipto. Ing pikabaluan nang dake niting libru ya ing kapitulu beinti (20) nung nu la mayayakit ding Apulung Utus.

Ing Balangkas na niting Libru

Meging Malaya la ding Israelita 1:1—15:21

a. Ipus la king Ehipto 1:1-22

b. Ing Pangabait nang Moises at inyang Kayanakan Ya 2:1—4:31

k. Ing Pamakiarap nang Moises at Aaron king Ari ning Ehipto 5:1—11:10

d. Ing Pamaglagpus at ing Manibat king Dagat da ring Timbu angga king Bunduk ning Sinai 15:22—18:27

Ing Kautusan at ing Kasunduan 19:1—24:18

Ing Tolda ning Kasunduan at ding Panabilin tungkul king Pamanyamba 25:1—40:38